(* erzeugt mit EasyWk - DAS Schwimmwettkampfprogramm *) (* Version 5.09 vom 11.10.2017 *) (* Registriert für: DJK Dudweiler *) (* www.easywk.de / info@easywk.de *) (* erzeugt am 30.11.2017 um 11:00 Uhr *) FORMAT: Wettkampfdefinitionsliste;6; ERZEUGER: EasyWk;5.09;info@easywk.de; VERANSTALTUNG: 15. Dudweiler Kindervergleichscup (kindgerechter Wettkampf);Fechingen;25;HANDZEIT; VERANSTALTUNGSORT: Fechinger Schwimmbad;Provinzialstr. 180;66130;Saarbrücken - Fechingen;GER;;;; AUSSCHREIBUNGIMNETZ: ; VERANSTALTER: Djk Dudweiler e.V.; AUSRICHTER: Schwimmabteilung Djk Dudweiler;Fries, Florian;;;;;;;fries-florian@gmx.de; MELDEADRESSE: Fries, Florian;Stephanstr. 24;66280;Sulzbach;;;;fries-florian@gmx.de; MELDESCHLUSS: 21.01.2018;18:00; BANKVERBINDUNG: Sparkasse Saarbrücken;DE78590501010017589664;SAKSDE55; (* KONTOINHABER: Schwimmabteilung Djk Dudweiler; *) BESONDERES: ; ABSCHNITT: 1;28.01.2018;13:30;13:45;14:00;; WETTKAMPF: 101;E;1;1;25;X;X;W;SW;;; (* 25m Brust-Beine weiblich *) WETTKAMPF: 102;E;1;1;25;X;X;M;SW;;; (* 25m Brust-Beine männlich *) WETTKAMPF: 103;E;1;1;25;R;GL;W;SW;;; (* 25m Rücken weiblich *) WETTKAMPF: 104;E;1;1;25;R;GL;M;SW;;; (* 25m Rücken männlich *) WETTKAMPF: 105;E;1;1;25;X;X;W;SW;;; (* 25m Freistil-Beine weiblich *) WETTKAMPF: 106;E;1;1;25;X;X;M;SW;;; (* 25m Freistil-Beine männlich *) WETTKAMPF: 107;E;1;1;25;B;GL;W;SW;;; (* 25m Brust weiblich *) WETTKAMPF: 108;E;1;1;25;B;GL;M;SW;;; (* 25m Brust männlich *) WETTKAMPF: 109;E;1;1;25;X;X;W;SW;;; (* 25m Rücken-Beine weiblich *) WETTKAMPF: 110;E;1;1;25;X;X;M;SW;;; (* 25m Rücken-Beine männlich *) WETTKAMPF: 111;E;1;1;25;F;GL;W;SW;;; (* 25m Freistil weiblich *) WETTKAMPF: 112;E;1;1;25;F;GL;M;SW;;; (* 25m Freistil männlich *) WERTUNG: 101;E;1001;JG;2012;2012;W;Jahrgang 2012; WERTUNG: 101;E;1002;JG;2011;2011;W;Jahrgang 2011; WERTUNG: 102;E;2001;JG;2012;2012;M;Jahrgang 2012; WERTUNG: 102;E;2002;JG;2011;2011;M;Jahrgang 2011; WERTUNG: 103;E;3001;JG;2012;2012;W;Jahrgang 2012; WERTUNG: 103;E;3002;JG;2011;2011;W;Jahrgang 2011; WERTUNG: 104;E;4001;JG;2012;2012;M;Jahrgang 2012; WERTUNG: 104;E;4002;JG;2011;2011;M;Jahrgang 2011; WERTUNG: 105;E;5001;JG;2012;2012;W;Jahrgang 2012; WERTUNG: 105;E;5002;JG;2011;2011;W;Jahrgang 2011; WERTUNG: 106;E;6001;JG;2012;2012;M;Jahrgang 2012; WERTUNG: 106;E;6002;JG;2011;2011;M;Jahrgang 2011; WERTUNG: 107;E;7001;JG;2012;2012;W;Jahrgang 2012; WERTUNG: 107;E;7002;JG;2011;2011;W;Jahrgang 2011; WERTUNG: 108;E;8001;JG;2012;2012;M;Jahrgang 2012; WERTUNG: 108;E;8002;JG;2011;2011;M;Jahrgang 2011; WERTUNG: 109;E;9001;JG;2012;2012;W;Jahrgang 2012; WERTUNG: 109;E;9002;JG;2011;2011;W;Jahrgang 2011; WERTUNG: 110;E;10001;JG;2012;2012;M;Jahrgang 2012; WERTUNG: 110;E;10002;JG;2011;2011;M;Jahrgang 2011; WERTUNG: 111;E;11001;JG;2012;2012;W;Jahrgang 2012; WERTUNG: 111;E;11002;JG;2011;2011;W;Jahrgang 2011; WERTUNG: 112;E;12001;JG;2012;2012;M;Jahrgang 2012; WERTUNG: 112;E;12002;JG;2011;2011;M;Jahrgang 2011; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;101; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;102; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;103; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;104; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;105; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;106; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;107; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;108; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;109; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;110; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;111; MELDEGELD: Wkmeldegeld;4,00;112; DATEIENDE